Metamorfozy

Metamorfoza 1

Zaplanowano wymianę protezy żuchwy na uzupełnienia stałe wsparte na implantach oraz korony pełnoceramiczne na pozostałych zębach w ustalonym prawidłowym zwarciu. Usunięcie implantu perforującego wyrostek zębodołowy szczęki wraz z koroną i wprowadzenie nowego wszczepu w prawidłowej pozycji.

implanty korony pełnoceramiczne gdynia metamorfoza

Metamorfoza 2

Pacjent przyjęty z powodu znacznych rozmiarów torbieli ropnej perforującej podniebienie. Po wyleczeniu zdecydował się poprawić estetykę całego uzębienia co do koloru przy zachowaniu podobnego do pierwotnego kształtu nowych zębów. Zaplanowano licówki i nieliczne korony pełnoceramiczne I-Max. Nowa estetyka i trening mięśniowy pozwoli wkrótce na zmianę utrwalonego grymasu w obrębie lewego kącika warg.

licówki korony pełnoceramiczne stomatolog gdynia metamorfoza

Metamorfoza 3

Pierwszy etap leczenia. Odtworzenie płaszczyzny protetycznej szczęki – zaplanowano wykonanie mostów i koron porcelanowych złożonych, osadzonych na stałe. Funkcja uzębienia zostanie przywrócona po odbudowie dolnego łuku.

Odtworzenie płaszczyzny protetycznej szczęki metamorfoza stomatolog gdynia

Metamorfoza 4

Zaplanowano uzupełnienie braków uzębienia w obrębie szczęki koronami porcelanowymi

uzupełnienie braków korona stomatolog gdynia metamorfoza

Metamorfoza 5

Zaplanowano wyrównanie płaszczyzny protetycznej i uzupełnienie braków koronami złożonymi chrom-kobaltowymi licowanymi porcelaną, tu etap przymiarki i oceny kształtu.

Metamorfoza 6

I faza leczenia: zaopatrzenie zębów szczęki koronami porcelanowymi złożonymi, w oczekiwaniu na przebudowę zębów żuchwy.

przebudowa zębów rzuchwy stomatolog gdynia metamorfoza

Metamorfoza 7

Wymiana nieszczelnych koron na siekaczach szczęki wraz z uzupełnieniem nowymi koronami odcinków bocznych uzębienia. Zaplanowano również odbudowę w żuchwie.

nieszczelne korony siekaczy stomatolog gdynia metamorfoza

Metamorfoza 8

Wymiana na nowy most z powodu zaniku kości wyrostka zębodołowego szczęki i nieszczelności dotychczasowego uzupełnienia przy korzeniu siekacza. Dopasowano do istniejącej korony siekacza prawego.

zanik kości wyrostka zębodołowego szczęki sromatolog gdynia metamorfoza

Metamorfoza 8

Pacjentka zgłosiła się z powodu odcementowania się mostu wykonanego w innym gabinecie. Zdecydowała się na poprawę estetyki kilku przednich zębów co osiągnięto za pomocą koron porcelanowych.

odcenemtowanie mostu stomatolog gdynia metamorfoza