Dr Zbigniew Kapuściński

Właściciel
Doświadczenie:30 lat Telefon:+48 501 768 780 Email:info@dentystakapuscinski.pl
Krótkie bio

Dr Zbigniew Kapuściński – lekarz dentysta, specjalista stomatologii ogólnej i protetyki. Od 1992r. praktyka prywatna Gdynia. Były pracownik Akademii Medycznej w Gdańsku katedry protetyki i implantoprotetyki w latach 1988 – 2005.

Kilka słów o…

Dr Zbigniew Kapuściński prowadząc autorską praktykę dentystyczną osobiście planuje każdy etap leczenia jak i go wykonuje zachowując tym samym indywidualne podejście do każdego problemu i biorąc za to osobistą odpowiedzialność. Specjalizuje się w odbudowie utraconych zębów oferując szeroki wachlarz uzupełnień protetycznych wspartych o uzębienie własne pacjenta jak i implanty zębowe. Z pasją zajmuje się także leczeniem kanałowym pod mikroskopem, chętnie pomagając innym lekarzom w trudnych czy powikłanych zabiegach z tego zakresu. Z pacjentami z innych krajów komunikuje się z łatwością w językach angielskim, hiszpańskim czy rosyjskim.

W swojej praktyce buduje rodzinną atmosferę nakierowaną zawsze i przede wszystkim na potrzeby pacjentów. Staraj się spełniać najbardziej osobiste oczekiwania każdego pacjenta przy zachowaniu szeroko pojętych zasad bezpieczeństwa leczenia i higieny pracy.

Swoją wiedzę dr Kapuściński ugruntował na wielu szkoleniach krajowych i zagranicznych. Nadal poszerza swoje kwalifikacje z dziedziny protetyki i przede wszystkim implantologii współpracując z firmami z grupy Straumann.

Dr Zbigniew Kapuściński cieszy się dużym autorytetem wśród swoich kolegów, chętnie dzieli się doświadczeniem i swoją wiedzą. Zyskując zaufanie środowiska lekarskiego od 17 lat sprawuje społeczną funkcję Sędziego Okręgowego Sądu Lekarskiego przy Okręgowej Izbie Lekarskiej. Stara się tam pomagać zarówno pacjentom jak i kolegom lekarzom.

W chwilach wolnych pasjonuje się sportami wodnymi i podwodnymi ale przede wszystkim zwiedza kraj i świat na motocyklu. Za swój udział w tworzeniu od podstaw ogólnopolskiego klubu lekarzy motocyklistów DoctorRiders został w 2016 roku uhonorowany złotą odznaką klubową.

Kwalifikacje

 •  Uzyskanie specjalizacji

  Rok: 1992

  Po uzyskaniu specjalizacji od 1992 roku prowadzi nieprzerwanie autorską, specjalistyczną praktykę lekarską, w której pierwsze szlify zdobywali znani trójmiejscy lekarze stomatolodzy.

 •  Zatrudnienie w Akademii Medycznej

  Rok: 1988

  Od 1988 roku został zatrudniony w Zakładzie i Katedrze Protetyki i Implantoprotetyki Akademii Medycznej w Gdańsku jako młodszy, a następnie starszy asystent.

 •  Ukończenie studiów

  Rok: 1988

  Dr Kapuściński ukończył studia z 3 lokatą na Wydziale Stomatologii Akademii Medycznej w Gdańsku w 1988 roku.

 •  Staż w Stanach Zjednoczonych

  Rok: 1987

  Rok wcześniej jako wyróżniający się student odbył roczny staż na oddziale Oral et Maxillofacial Surgery Unit na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku.